Бинокли за всeки! Виж повече...

Основни характеристики при биноклите

Бинокли - устройство.

Бинокли с правоъгълни (Porro) призми

Бинокли с Roof призма или призма с покрив

Увеличение при биноклите

Ефективен диаметър на обектива на бинокъла

Диаметър на изходния лъч

Относителна яркост (Relative Brightness)

Разстояние до зеницата

Поле на наблюдение при 1000м

Покритие на лещите

Поддръжка на биноклите

Основни правила за поддръжка на биноклите

Бинокъл? Как да изберем модел и какъв вид да си купим? Наръчник за начинаещи!

Как се означават биноклите?

Какво означава първият номер на бинокъла, например 8 в 8x40?

Какво означава втория номер от бинокъла, като 40 в 8x40?

Какво е поле на наблюдние?

Какво определя полето на наблюдение в бинокъла?

Какво е диаметър на изходния лъч?

Какво Ви казва диаметърът на изходния лъч?

Какво е относителна яркост?

Какво е „здрачов“ фактор?

Какво е призма?

Какво е porro призма?

Какво е roof призма?

Какво е Bak4 и Bk7?

Какво е покритие на лещата?

Има ли лещи с различно покритие?

Какво е бинокъл с цялостно покритие?

Какво е бинокъл с многослойно покритие?

Какво е бинокъл с цялосно многослойно покритие?

Какво е централно фокусиран бинокъл?

Какво е индивидулно окулярно фокусираща система (или IF система)?

Кои са биноклите без фокус?

Какво е диоптрично нагласяне при биноклите?

Къде на бинокъла се намира настройката на диоптъра?

Какво е вътрезенично разстояние?

Какво е близък фокус или най-близко фокусно разстояние?

 

Бинокли - устройство.

Бинокълът се състои от две, съединени заедно, зрителни тръби. Най-често тези тръби са съединени с панти и имат общ механизъм за фокусиране. Възможността за създаване на общ образ от двете зрителни тръби осигурява реалистично усещане за дълбочина.

В зависимост от вида на призмите, които са включени като изправящ елемент на образа биноклите са два вида - с правоъгълни призми (призми на Поро) и с призма с покрив (Roof-призма). От вида на призмите зависи и конструктивната форма на тялото на бинокъла. Освен, че изправят образа призмите скъсяват и оптичната ос, като по този начин биноклите стават по-компактни. 

Бинокли с правоъгълни (Porro) призми

При системата с Porro призми, за да се изправи образът,  светлинният лъч преминава през две триъгълни правоъгълни призми. Те са разположени по определен начин една спрямо друга, като основата на едната призма припокрива наполовина оснавата на другата. Двете призми са завъртяни на 90°. По тази причина всяка от тръбите на бинокълът придобива по-обемна и стъпаловидна форма. 


 

Бинокли с Roof призма или призма с покрив

При системата с Roof призми за изправяне на образа се използват две призми, които са различни по вид. Една е триъгълна неравнобедрена призма и това е т.нар. призма с покрив. Изходната повърхност на едната призма припокрива напълно входната повърхност на втората. По този начин оптичните оси на обектива и на окуляра остават на една линия. Този вид бинокли се познават по цилиндричността (или конусовидността) на тръбите.

  

Увеличение при биноклите

Увеличение - това е степента на приближение на обекта сравнен с невъоръжено око. т.е. ако един бинокъл има 9Х увеличение, това означава, че с него обектът на наблюдение ще се вижда 9 пъти по-близо отколкото ще се вижда същия обект с просто около. Някой зависимости свързани с увеличението са:
С нарастване на увеличението се намалява зрителното поле. Освен това, голямото увеличение в повечето случаи изисква използването на статив или подпирането на бинокъла, защото се получава голямо трептене на образа при държане в ръце. Това води до невъзможност да се разгледа обекта добре, както и до умора на очите. Допълнително, с увеличението расте и масата на бинокъла, още една причина за използване на статив за по-комфортно наблюдение.

Съществуват и бинокли с променливо увеличение. Тази промяна се постига чрез преместване на една или няколко лещи в окуляра, при което се променя фокусното му разстояние. Това, обаче води до влошаване на образът при определени или при всички степени на увеличения.


 

Ефективен диаметър на обектива на бинокъла

По-големият диаметър на обектива осигурява по-голям поток на светлина, което води до по-ярка, контрастна и детайлна картина.

  

Диаметър на изходния лъч

Най-просто казано това е диаметърът на лъча светлина, който излиза от окуляра и влиза в човешкото око.
Зависимости на диаметъра на изходния лъч спрямо качеството на картината:
За да можете да наблюдавате през бинокъл диаметъра на изходния лъч трябва да бъде приблизително равен на диаметърът на зеницата на окото. Това е необходимо, за да се получи оптимално предаване на светлината. Когато диаметърът на изходния лъч (още : диаметър на изходната зеница) е по-малка от зеницата на окото тогава образът е със затъмнени краища на изображението. Когато диаметърът на изходната леща е по-голям от този на зеницата, значителна част от светлината идваща от бинокъла не се използва пълноценно.

Тъй като диаметърът на човешката зеница варира в зависимост от условията на наблюдение, идеалният размер на изходната леща ще зависи от конкретната задача. Например светлосилен 7х50 бинокъл обикновено има изходна леща около 7mm - точно толкова, колкото е максималния диаметър на човешката зеница през нощта. По този начин се постига минимална или никаква загуба на оскъдната светлина. При дневна светлина, обаче зеницата се затваря до около 4mm в диаметър, което означава че половината от светлината изобщо няма да достигне до ретината.  По-компактните 8х32 бинокли например имат приблизително около 4mm изходна леща, което е напълно достатъчно при дневна светлина, но това ги превръща в бинокли само за дневни наблюдения. През нощта те са неизползваеми.

 

 

 

  

Относителна яркост (Relative Brightness)

Това е коефициент, който е математически свързан с диаметъра на изходния лъч и напрактика представлява площта на лъча.  ОЯ = (dил)2
където:
     ОЯ - относителна якрост;
     dил - диаметър на изходния лъч на окуляра на бинокъла измерен в [mm];
Пример: За бинокъл 10х50 изходната зеница е равна на 5mm, а относителната яркост - 25. По-голямата стойност показва възможността за по-пълноценно използване на бинокъла нощем и при намалена светлина.


 

Разстояние до зеницата

Това е разстоянието от лещата на бинокъла до зеницата и оказва важно влияние на комфорта при наблюдение. При малко разстояние се налага очите да се доближават много близо до окулярите, а гледането с очила е невъзможно. Нормални за бинокъл са разстояния до зеницата над 10mm, най-често около 15, а такива около и над 20mm са специално предназначени за гледане с очи


 

Поле на наблюдение при 1000м

Това е ширината на видимото поле на един бинокъл при дистанция 1000м. Ако бинокълът има означения 110м това означава, че на базово разстояние 1000m бинокълът "вижда" пространство с ширина 110m.
Зрителното поле може да бъде изписано и в дъгови градуси, като се нарича още "ъгъл на виждане" - например 6.5°.

 

  

Покритие на лещите

Тънък слой вещество, което се нанася чрез изпарение и кондензация върху повърхнините на лещите. Служи за намаляване на отраженията и увеличаване на пропускливостта.


 

Основни правила за поддръжка на биноклите

Няколко основни правила, които можете да спазвате, за да поддържате бинокъла си в отлично състояние:

 

- Когато не използвате бинокъла, слагайте го в клъфа по време на носене и транспортиране.

 

- Сваляйте капачките на окулярите, само когато искате да наблюдавате нещо.

 

- Никога не насочвайте бинокъла директно към слънцето - това може сериозно да увреди зрението ви.

 

- Избягвайте да оставяте бинокоъла на места с висока температура, например до стъклото на просореца в автомобил.

 

- Никога не почиствайте външните лещи на бинокъла, без преди това да отстраните попадналите върху тях песъчинки и прашинки.

 

- За почистване използвайте само специална мека кърпа за почистване на обективи - никога не използвайте течни разтворители. 

Как се означават биноклите?

Стандартния бинокъл се означават с два номера. Например 8x40, 7x35 и т.н.. За някои бинокли се използват три номера като 10-20x50. Това са бинокли с подвижен обектив и променливо увеличение.


 

Какво означава първият номер на бинокъла, например 8 в 8x40?

Първият номер – осмицатата в 8x40 или в 8x25 – е уверличението. Това означава колко пъти над нормалното се увеличава изображението след като погледнете през бинокъла. Друг начин за обяснение на увеличението е: колко пъти по-близо се появява предмета в бинокъла, отколкото е в действителност.  8x40мм, е с  8x увеличение, което прави предмета да изглежда осем пъти по-голям или казано по друг начин, се вижда 8 пъти по близо отколкото предметът е в  действителност. Всички 8x50, 8x40, 8x20 са 8x бинокли и всички те имат величение 8 пъти.  

При биноклите с подвижен обектив (наричани още бинокли с променливо увеличение), в първите два от три номера, представят диапазона на подвижност. В 7-15x40, на пример бихте могли да промените увеличаването от 7 до 15 пъти.

Внимателно проверете първата цифра – повече не винаги означава по-добро, това е изключително важно за увеличението. Когато увеличението расте, светлината на изображението намалява, полезрението (територията видяна през бинокъла) намалява, a и също толкова важно, устойчивостта на изобреажението намалява. Всъщност усойчивостта на изображението е определящ фактор за това какво увеличение може да се използва за ръчен бинокъл. Това е така, защото бинокълът не само увеличава изображението, но също така и се клати, тресе се в ръцете Ви. В общи линии, повечето хора смятат че 10 x биникъл е най-високото увеличение, което би могло да бъде лесно и удобно стабилизирано без допълнителна поддръжка (статив). Всичко с номер по-висок от 10x за първа цифра изисква статов за качествено наблюдение.


 

Какво означава втория номер от бинокъла, като 40 в 8x40?

Вторият номер от бинокъла – например 40 в 8x40 или 25 в 8x25 – е диаметърът (ширината) на всяка предна леща, измерена в милиметри. Този номер директно влияе върху представянето. Когато увеличението е равно на качеството, колкото по-голям е вторият номер на бинокъла, толкова по-светъл и ясен е образа. В този случай 8x40 ще представлява по-ясен и точен образ от 8x25, въпреки че и двата увеличават еднакво с по осем пъти. Колкото по-големи са предните лещи в 8x40, толкова по-широк диаметър на изходния лъч остава в окулярите.

От друга страна, колкото по-голяма е поредната леща в бинокъл 8x40, толкова по-тежък и по-голям е той от този, който е 8x25. Бинокълът 8x25 може оптично да не е толкова добър, колкото е 8x40, но е по-малък като размер, което го прави по-удобен за пътуване. Запомнете – компактният бинокъл превъзхожда всеки „пълно-размерен“ бинокъл, оставен у дома или в колата, понеже е твърде тежък за носене.


 

Какво е поле на наблюдние?

Полето на наблюдение е количеството територия, което виждате, когато погледнете през бинокъла. Представете си около 1000 метрова ограда. Ако бинокълът има поле на наблюдение 100м. на 1000м. Вие ще видите 100м. от оградата. Ако полето на наблюдение е 70м. ще видите 70м от оградата. Прието е полето на наблюдение да се определя на 1000 м. Ето защо в техническите данни на биноклите ще видите тази характеристика: „Поле на наблюдение при 1000 м.“


 

Какво определя полето на наблюдение в бинокъла?

Полето на наблюдение се определя от две неща. Първото е увеличението. Като цяло, колкото повече увеличението расте, толкова полето на наблюдение намалява. Бинокъл 10x ще покаже по-детайлна картина на ограда от 1000м. от 8x, но няма да покаже толкова голяма част от оградата. Второто нещо, което определя полето на наблюдение на бинокъла е начина, по който окулярът е конструиран. Оклулярите,  конструирани с широк ъгъл и голямо оптично качество са скъпи. Евтините бинокли с широкоъгълни оклуляри обикновено не са толкова точни, както стандартните бинокли.

Забележка: вторият номер на биноклъла  НЕ Е неговото поле на наблюдение, както погрешно смятат много хора. Бинокъл 8x25 може да обхваща такава част от гледката каквато и 8x50. И не на послено място е добре да се знае, че разлика в полето на наблюдение от 10 на 1000м може да изглежда много като стойност, но в действителност и реални условия е незначителна.


 

Какво е диаметър на изходния лъч?

Диаметърът на изходниял лъч при биноклите е действителната ширина на лъча , която оставят окулярите и се измерва в милиметри. По-горе в настоящата страница е дадено точно определение. Тук имаме за цел да покажем по-скоро практическото значение на тази характеристика.


За да видите диаметърът на  изходния лъч поставете бинокъла на дължината на ръцете си и ще видите светлина във всеки окуляр. Този кръг е диаметърът на изхидния лъч. За да определите размера му, разделете втория номер на бинокъла на първият му номер. Например: 10x50, 7x35, и 8x40, всички те имат диаметтър на изходния лъч 5. 

Какво Ви казва диаметърът на изходния лъч?

Диаметърът на изходния лъч е много приблизителен критерий за чистотата на образа. Биноклите с голям диаметър на изходния лъч предоставят много чисти образи. В условията на много слабо осветление. При нормално дневно осветление диаметър 2.5 или 3 е достатъчен. За астрономични бинокли или ако предпочитате да наблюдавате звездите вечер, за предпочитане е диаметърът на изходния лъч на да бъде с размер 5-7мм. Диамертър на изходния лъч над 7мм си е загуба на светина, тъй като човешкото око (зеница) така или иначе не може да се отвори толкова, за да възприеме светлината от по-голям от този диаметър.
Диаметърът на изходния лъч не бива да се възприема прекалено буквално, тъй като се отнася за всички бинокли еднакво, без значение от химическия състав на лещата или от оптчните и качества.
А+ големи диаметри на изходния лъч имат и друго приложение. Бинокли с по голям диаметър на изходния лъч са по лесни за държане в ръце и фокусиране, в случаите, когато е трудно бинокълът да се задържи стабилен. Ето защо бинокъл 7x50 с диаметър на изходния лъч 7+ винаги е бил традиционен морски (моряшки) бинокъл.


 

Какво е относителна яркост?

Относителната яркост също е приблизителен критерий за определяне на чистотата на образа. Диаметърът на изходния лъч е лесно балансиран, така че бинокъл с диаметър 5мм да има относителна яркост 25мм. Относителната яркост също не бива са се приема прекалено буквално,  тъй като се отнася за всички бинокли еднакво, без значение от химическия състав на лещата или от оптчните и качества.


 

Какво е „здрачов“ фактор?

Това е математическа формула, която предполага до колко детайлно може да се види образът при слабо осветление. Този фактор е корен квадратен от увеличението на образа. При 10x40 ще имаме „здрачов“ фактор 20 (корен квадратен от 10 по 40). Както предните две така и тази величина  не бива са се приема прекалено буквално,  тъй като се отнася за всички бинокли еднакво, без значение от химическия състав на лещата или от оптчните и качества.


 

Какво е призма?

Призмата е елемент от стъкло, употребяван, за да произведе вертикален, точен десен или ляв образ в бинокъла. Без призма бинокълът ще произведе обърнат образ на обратно. Биноклите употребяват два вида призми. Едните се наричат porro, а другите roof призми.


 

Какво е porro призма?

Porro призмите са по-стаите от употребяваните инструменти при биноклите. Те са по-големи и по-тежки от roof призмите и поради тази причина цялата конструкция на porro бинокъла става по тромава. Също ще разпознаете porro бинокъла по неговата форма. При него окуляра и предната леща никога не са на една линия. Така или иначе от оптична гледна точка porro биноклите са доста полезни и вършат добра добра работа, а също така са и по-евтини. Това прави качественият бинокъл с porro призма също толкова добър оптично, колкото е бинокълът с roof призма, но на доста по-ниска цена. Ако искате да си закупите бинокъл, в който оптиката да си струва всеки един лев, най-добрият Ви избор е бинокъл с porro призма.


 

Какво е roof призма?

Това е по-малка призма, като малка къща с покрив. Главното предимство на roof призмата е нейният рамер и форма. Тя е по-малка и компактна от porro призмата и може да се инсталира на много по-малко място от нея. Това прави бинокълът с roof призма доста по-добър за носене и поддръжка за повечето хора. Винаги бихте могли да разпознаете roof бинокъла по неговата форма. При него окулярът и предната леща са винаги на една линия или бинокълет е с права тръба. В случая неприятното е, че roof призмите са много по-скъпи за произвеждане от porro призмите, а са оптично също толкова добри. Необходимостта от прецизно изравняване при  roof призмите има положителен страничен ефект, от който може да се извлече полза. Roof призмата е стабилнопоставена в клетка и фокусираният механизъм е обикновено в бинокъла вместо отвън, както е в много бинокли с porro призми. Това прави биноклите с roof призми по-здрави и по лесни за фокусиране от средния porro бинокъл.


 

Какво е Bak4 и Bk7?

Това е нивото на оптичното стъкло, използвано в призмите на биноклите. Всички качествени бинокли са Bak4. Само по-евтините бинокли използват Bk7.


 

Какво е покритие на лещата?

Това е химическото покритие на лещата на бинокъла, за да прави образя ясен. Когато светлината попадне върху лещата, определен процент от нея се губи. Тъй като в бинокъла се ипозлват много лещи, то бинокъл, в който не се изполват лещи със специално покритие ще изгуби половината от попадналата в него светлина.


 

Има ли лещи с различно покритие?

Различаваме лещи с три вида покритие, който се изполват при биноклите: с цялостно покритие, с многослойно покритие и с цялостно многослойно покритие.


 

Какво е бинокъл с цялостно покритие?

Бинокъл за цялосно покритие е с най-старите и най-непрактичните лещи. Те са покрити само с един пласт Магнезиев флуорид. Този вид покритие ще откриете само при евтините бинокли и те няма да произведат образ толкова ясен, колкото биноклите с лещи от многослойно покритие.


 

Какво е бинокъл с многослойно покритие?

Най-доброто покритие на лещите при ръчните бинокли е многослойното наплъстяване от специални химикали. Този вид покритие се нарича многослойно покритие и то позволява максимума количесаво светлина да премине през лещата. Бинокълът с етикет „ многослойно покритие на лещата“ ще има няколко, но не всичките му лещи ще бъдат с многослойно покритие, но пък ще бъде с по-ясен образ от бинокъл с цялостно покритие.


 

Какво е бинокъл с цялосно многослойно покритие?

Бинокъл, чиито всички лещи са с многослойно покритие са fully multy coated (FMC) –това са бинокли с цялостно многослойно покритие. Той ще произвежда най-ясният образ от всички. И така всички бинокли с максимално качество са FMC.


 

Какво е централно фокусиран бинокъл?

Такъв вид бинокъл използва само едно колело за настройка на фокуса при наблюдение. С него може да се фокусират предмети, както на близо, така и на далеч. Поради тази причина това е най-често употребяваната фокусираща система при биноклите.


 

Какво е индивидулно окулярно фокусираща система (или IF система)?

Индивидулно окулярно фокусираща система на бинокъла изисква да фокусирате всеки окуляр по отделно, когато гледате към определен обект, но веднъж фокусирани за вашите очи, обекти от 36.5м нагоре – до безкрайност са винаги на фокус и не изискват допълнително фокусиране. Това е страхотна система за предмети на средно голямо и голямо разстояние, но не е подходяща за работа в близък план. IF биноклите са най-често срещаните в астрономически и морски бинокли.


 

Кои са биноклите без фокус?

Това е икономичната версия на биноклите с индивидулно окулярно фокусираща система. В този случай окулярите са заключени фабрично и не могат да се настройват. Това означава, че не бихте могли да фокусирате  предмети по-близки от 36.5м. Както и, че бинокълът не може да бъде нагласян с различна сила на зрението за лявото и дясното Ви око. Това е сериозен недостатък за повечето хора като се има предвид, че голяма част от тях виждат по-силно с едното си око.


 

Какво е диоптрично нагласяне при биноклите?

Диоптричното нагласяне при биноклите, позволява да се компенсира разликата в силата на зрението между лявото и дясното око. Тъй като повечето хора виждат различно с двете си очи, това е характерна черта на повечето бинокли, с изключение на тези без фокус.


 

Къде на бинокъла се намира настройката на диоптъра?

Традиционно настройката на диоптъра се намира на десния окуляр, но много бинокли днес употребяват отделни колелца или отделнии механизми в централната част.


 

Какво е вътрезенично разстояние?

Това е разстоянието между зениците на очите. Всички бинокли могат да се разширяват или стесняват за хората с по-широки или по тесни лица, които биха имали проблем със стандартен размер бинокъл.


 

Какво е близък фокус или най-близко фокусно разстояние?

Това е минималното разстояние, при което бинокълът ще фокусира предмета на наблюдение. Бинокълет няма да фокусира предмета на по-близко от това разстояние. Тази характеристика е изключително важна за някои проложения като наблюдението на птици например.


 Интелигентно пазаруване от Kolko.bg